Markkinoiden suunnan ennustaminen ja Bull & Bear -sertifikaatit

Sijoittamisen maailmassa on tarjolla useita erilaisia instrumentteja, joiden avulla sijoittajat voivat pyrkiä saavuttamaan tuottoja erilaisissa markkinatilanteissa. Yksi näistä ovat Bull & Bear -sertifikaatit, jotka tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hyötyä sekä nousevista että laskevista markkinoista. Sijoittajan tehtävänä on ennen kaikkea pohtia sitä, mihin suuntaan markkinat kehittyvät jatkossa. Tämän vuoksi nämä sijoitusinstrumentit sopivatkin parhaiten sijoittajalle, joka on jo seurannut markkinoiden kehittymistä edes parin vuoden ajan.

Bull & Bear -sertifikaatit ovat johdannaisia

Bull & Bear -sertifikaatit ovat niin sanottuja johdannaisia, jotka seuraavat tietyn kohde-etuuden (esimerkiksi osakkeen, indeksin tai raaka-aineen) hintakehitystä kertoimella vahvistettuna. Ne ovat pörssilistattuja tuotteita, joilla sijoittaja voi spekuloida markkinoiden kehittymistä. Asiantuntevalle ja kokeneelle sijoittajalle bull biear-sertifikaatti on myös hyvä tapa hajauttaa sijoitussalkkua.

Mitä eroa on sitten bull- ja bear-sertifikaateilla? Bull-sertifikaatit sopivat markkinatilanteisiin, joissa sijoittaja uskoo kohde-etuuden hinnan nousevan. Sertifikaatin arvo nousee, kun kohde-etuuden hinta nousee, ja päinvastoin.

Bear-sertifikaatit ovat puolestaan käytännössä vastakohta, eli ne tulevat kysymykseen, kun sijoittaja uskoo kohde-etuuden hinnan laskevan. Bear-sertifikaatin arvo nousee siis silloin, kun kohde-etuuden hinta laskee, ja päinvastoin.

Tuottomahdollisuudet ja olemassa olevat riskit

Bull & Bear -sertifikaattien avulla myös suomalaiset sijoittamisesta kiinnostuneet voivat pyrkiä hyötymään markkinoiden heilahteluista. Mutta kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös näihin instrumentteihin sijoittamisessa piilee omat riskinsä. Niiden tuotto perustuu vipuvaikutukseen, joka voi moninkertaistaa sekä voitot että tappiot. Sijoittajan on siis tärkeä ymmärtää, että näiden tuotteiden arvo voi muuttua nopeasti ja merkittävästi (myös alaspäin).

Lisäksi Bull & Bear -sertifikaatit eivät välttämättä sovellu pitkäaikaiseen sijoittamiseen, sillä niiden arvoa syö osittain korkokulut sekä mahdollinen tuottosuoja. Ne sopivatkin hyvin aktiiviselle sijoittajalle, joka seuraa markkinoita tiiviisti ja kykenee tekemään nopeita sijoituspäätöksiä. Ne sopivat siis hyvin päiväkauppaa tekevälle, jotka ovat valmiita tekemään nopeita ratkaisuja.

Sopimuksia ja vipuvaikutusta

Bull & Bear -sertifikaatit ovat johdannaisinstrumentteja, jotka tarjoavat suomalaisillekin sijoittajille mahdollisuuden pelata tietyillä markkinoilla vipuvaikutuksella. Ne eroavat monin tavoin osakesijoittamisesta.

Bull & Bear -sertifikaatit eivät ole osakkeita, vaan ne ovat sopimuksia, jotka seuraavat tietyn osakkeen, indeksin tai esimerkiksi raaka-aineen hintakehitystä. Sertifikaatit vahvistavat kohde-etuuden hinnan muutoksen vipukertoimen avulla, jolloin sijoittaja saa suuremman tuoton tai tappion kuin mitä kohde-etuuden hinnan muutos suoraan aiheuttaisi. Vipukerroin onkin hyvä ottaa huomioon, sillä se lisää volatiliteettiä. Jätä juttutoive toimitukseemme, jos haluat kuulla jatkossa lisää vipukertoimista.

Sijoitushorisontti ja omistajuus

Toisin kuin osakkeet, Bull & Bear -sertifikaatit eivät anna omistusoikeutta yritykseen tai kohde-etuuteen. Sijoittaja ei siis saa osinkoja eikä hänellä ole äänioikeutta yrityksen yhtiökokouksessa, kuten osakesijoittajalla on. Ne eivät siis sovi sijoittajalle, joka yrittää ennen kaikkea optimoida osinkovoittojaan. Tuotto perustuu ainoastaan kohde-etuuden hintakehitykseen.

Suomessa nuoret aikuisetkin ovat viime vuosina kiinnostuneet entistä enemmän osakesijoittamisesta. Osakesijoittaminen on usein pitkäjänteistä ja tarkoitettu pitkän aikavälin varallisuuden kasvattamiseen. Moni nuori suomalainen sijoittaakin hamaan tulevaisuuteen ja eläkepäiviä varten. Bull & Bear -sertifikaatit sen sijaan ovat enemmän lyhyen aikavälin kaupankäynnin välineitä, koska niiden arvot heilahtelevat paljon.

Yhteenveto

Bull & Bear -sertifikaatit tarjoavat erilaisen sijoituskokemuksen kuin perinteinen osakesijoittaminen. Niihin sijoittaminen vaatii jonkin verran pelisilmää, jota on vaikea saada tekemättä sijoituksia. Kun omat rahat ovat pelissä, moni kiinnittää huomiota markkinoihin aivan eri tavalla, kuin vain uutisia lukemalla. Nämä sijoitusinstrumentit ovat kuitenkin aktiivisille ja kokeneille sijoittajille kortti, joka kannattaa tarkistaa. Sijoittaminen näihin instrumentteihin on helppo ja nopeaa netin kautta ja kaiken voi hoitaa myös älypuhelimella.